top of page

Hverdagslig bevegelse og belastning

15. mai 2024

Håkon Fotland

En god start for deg med langvarige smerter


Nyere forskning og kunnskap forteller oss at langvarige smerter skyldes et sensitivt og overbeskyttende alarmsystem, ikke en skadet og skjør kropp. Dette har vi et solid kunnskapsgrunnlag for, og det er dette som er moderne smerteforståelse.

Følsomheten på kroppens alarmsystem påvirkes av en hel rekke faktorer, noe som gir oss mange mulige innfallsvinkler for å jobbe mot en smertefri hverdag. Å starte denne prosessen med fokus på tilvenning av hverdagslig bevegelse og belastning, er det jeg i Smerteviten kaller for en god start.


Vil du lese mer?


Smerteviten har laget denne veilederen for deg som vil finne tilbake til bevegelsesfrihet og mindre smerter. Last ned for å lære mer om hvordan hverdagslig belastning og bevegelse kan brukes som et verktøy på veien mot en smertefri hverdag.

korsryggsmerter.jpg

Du skal være trygg på at Smerteviten er riktig behandlingsvalg for deg

bottom of page