top of page

Hvordan vi forstår et problem, avgjør hvordan vi går frem for å prøve å løse det

De fleste med langvarige smerter har prøvd utallige behandlingsformer – uten særlig hell. Mange kjenner på hjelpeløshet og frustrasjon over å ikke få den hjelpen de trenger.

Hvordan vi forstår et problem, avgjør hvordan vi går frem for å løse det. Nettopp derfor er moderne smerteforståelse et helt avgjørende utgangspunkt for et suksessfullt behandlingsforløp. Den gir oss riktig kart når vi skal navigere mot en smertefri hverdag.

Smerteviten har spesialisert seg på å hjelpe pasienter med kroniske smerter. Med moderne smerteforståelse, tilbyr Smerteviten behandling som virker.

Smerteviten hjelper deg ut av langvarige smerter

Få en gratis og uforpliktende kartleggingssamtale

Bli møtt med faglig tyngde og forståelse for dine smerter
Få hjelp uansett hvor du bor med nettbasert behandling

Ny kunnskap gir helt nye innfallsvinkler for smertebehandling

Nyere forskning gir oss et helt nytt utgangspunkt for å forstå og behandle kroniske smerter. Vi vet nå at langvarige smerter først og fremst skyldes et overbeskyttende og sensitivt alarmsystem. Strategiene for å bli smertefri må derfor bygge på tiltak som bidrar til å gjøre kroppens alarmsystem mindre sensitivt - og her kan mulighetene være mange!

Gjennom et nettbasert behandlingsforløp, sørger vi for at du blir oppdatert på moderne smerteforståelse, blir trygg på å anvende gode og effektive tiltak, og finner tilbake til en smertefri hverdag.

Smerteviten hjelper deg ut av langvarige smerter

Nettbasert oppfølging

Oppfølging og behandling hos Smerteviten skjer i form av én til én videokonsultasjoner. Nettbasert oppfølging gjør at Smerteviten kan hjelpe deg, uansett hvor i landet du måtte befinne deg.

Omfang og varighet

Smerteviten tilbyr behandlingsforløp av ulikt omfang. Noen kommer langt på vei med litt hjelp, mens andre både ønsker og krever mer omfattende oppfølging. Sammen finner vi ut av hva som er nødvendig for deg. 

Behandling med garanti

Et behandlingsforløp hos Smerteviten skal være av høy kvalitet, og kommer derfor med garanti. Om du som pasient ikke skulle være fornøyd etter første behandlingstime, betaler du ikke for denne.

Les historiene til smertepasienter som har fått hjelp ut av langvarige smerter

En uforpliktende kartleggingssamtale

Smerteviten tilbyr alle en gratis og uforpliktende kartleggingssamtale. Her er formålet å avgjøre om Smerteviten kan hjelpe deg med dine smerter, før vi starter et behandlingsforløp.

Du skal være trygg på at et behandlingsforløp hos Smerteviten er riktig behandlingsvalg for deg. 

Du skal være trygg på at Smerteviten er riktig behandlingsvalg for deg

Et behandlingsforløp hos Smerteviten skal være av høy kvalitet, og kommer derfor med garanti. Om du som pasient ikke skulle være fornøyd etter første behandlingstime, betaler du ikke for denne.

bottom of page