top of page

Har du smerter som ikke går over? Smerteviten kan hjelpe deg.

iStock-1216980566.jpg

De fleste med langvarige smerter har testet tilnærmet alt av behandlingstilbud og strategier – uten særlig hell. Smerteviten jobber ut i fra moderne smerteforståelse, som gir et helt nytt utgangspunkt for effektive og nye behandlingsstrategier.
 

Hvordan vi forstår et problem, avgjør hvordan vi går frem for å prøve å løse det

 

Nettopp derfor er moderne smerteforståelse et helt avgjørende utgangspunkt for et suksessfullt behandlingsforløp. Den gir oss riktig kart når vi skal navigere mot en smertefri hverdag.
 

Smerteviten har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med kroniske smerter. Med utgangspunkt i moderne smerteforståelse, tilbyr Smerteviten behandling som virker – helt uten bruk av kirurgi og medisiner.

Ny kunnskap gir helt nye innfallsvinkler for behandling av smerte

Nyere forskning og kunnskap gir oss et helt nytt utgangspunkt for å forstå og behandle langvarige smerter. Langvarige smerter skyldes først og fremst et overbeskyttende alarmsystem, ikke en skadet og skjør kropp – dette er moderne smerteforståelse.

 

Under normale omstendigheter aktiveres kroppens alarmsystemet først når en utsettes for skade, eller for noe som potensielt kan gi skade. Eksempelvis om du legger hånden din på en glovarm stekeplate, eller bøyer fingeren overdrevent langt bakover.

Hos de som lever med langvarige smerter har kroppens alarmsystem blitt overbeskyttende

 

Et overbeskyttende alarmsystem kan aktiveres plutselig og i stor grad, være konstant aktivert og gi invalidiserende smerter, helt i fravær av skade.
 

Hvor følsomt kroppens alarmsystem er påvirkes av en hel rekke ulike både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer og variabler. Dette gir oss mange og nye innfallsvinkler for å jobbe mot en smertefri hverdag – og her er forskningen og kunnskapsgrunnlaget både stødig og banebrytende.
 

Moderne smertebehandling handler om å anvende strategier og tiltak som roer ned og normaliserer kroppens alarmsystem – slik kan du bli smertefri.

korsryggsmerter.jpg

Du skal være trygg på at Smerteviten er riktig behandlingsvalg for deg

Nettbasert oppfølging

Oppfølging og behandling hos Smerteviten skjer i form av én til én videokonsultasjoner. Nettbasert oppfølging gjør at Smerteviten kan hjelpe deg, uansett hvor i landet du måtte befinne deg.

Omfang og varighet

Smerteviten tilbyr behandlingsforløp av ulikt omfang. Noen kommer langt på vei med litt hjelp, mens andre både ønsker og krever mer omfattende oppfølging. Sammen finner vi ut av hva som er nødvendig for deg. 

Behandling med garanti

Et behandlingsforløp hos Smerteviten skal være av høy kvalitet, og kommer derfor med garanti. Om du som pasient ikke skulle være fornøyd etter første behandlingstime, betaler du ikke for denne.

Hvordan foregår et behandlingsforløp hos Smerteviten?

Et forløp hos Smerteviten er fullt ut nettbasert, med tett og personlig én til én-oppfølging i form av videosamtaler. Først setter vi av god tid slik at du får fortalt din historie – din unike historie er avgjørende for å kunne utarbeide et effektivt og tilpasset behandlingsforløp. Deretter sørger vi for at du får en oppdatert og inngående forståelse for mekanismene bak langvarige smerter. Jo bedre du kjenner og forstår smertenes mekanismer og kompleksitet, jo bedre er utgangspunkt for å igjen kunne bli smertefri. 

Videre utarbeider vi en tydelig steg for steg plan, basert på dine smerter og din hverdag. Behandling av langvarige smerter er ingen quick fix, men en individuell prosess som bygger på flere ulike tiltak rettet mot både biologiske-, psykologiske- og sosiale faktorer. 

bottom of page